Aanvullende diensten

Als enige makelaar in het agrarisch onroerend goed kunnen wij binnenshuis de brug slaan naar aanvullende expertise op het gebied van bouw, milieu en juridische zaken.

Ook op die terreinen heeft Arvalis erkende specialisten in huis. De relevante diensten hierin zijn onder andere:

  • aanvraag vergunningen (omgeving, bouw en Natuurbeschermingswet)
  • bouw(technisch)advies
  • ontwerp en tekenwerk van stallen en andere vormen van bebouwing
  • bouwbegeleiding
  • begeleiden vergunningstrajecten
  • begeleiden van bestemmingsplanprocedures
  • begeleiden bezwaar en beroep
  • begeleiden herbestemming van agrarische bedrijven
  • begeleiden van Vrijkomende agrarische gebouwen (VAB)

Neem contact op