Meer dan een makelaar

Arvalis is meer dan een makelaar die zomaar uw boerderij verkoopt. In meerdere opzichten.

Om te beginnen staan onze rentmeesters wezenlijk anders in de markt, omdat wij als vereniging voor agrarische ondernemers zijn opgericht om het belang van onze leden en klanten te dienen. Als officiële belangenbehartiger zijn we ook nauw betrokken bij de besluitvorming in de sector en weten we altijd wat er speelt op het gebied van politiek en beleid. Bovendien bieden we u een uniek totaalpakket. Samen met de adviseurs van Arvalis op het gebied van bouw, milieu en juridische zaken kunnen we u volledig ondersteunen, ook bij onteigening, bedrijfsverplaatsing of -beëindiging.