Advies en ondersteuning bij onteigeningsprocedures

De ruimte in Nederland is beperkt. De overheid geeft aan diverse landbouwgebieden een andere bestemming of een dubbele functie. Het afstaan van eigendom, vrij maken van pachtgrond, complete bedrijfsverplaatsingen, het zijn zaken waar grondgebruikers mee worden geconfronteerd en niet om hebben gevraagd.

Zo'n onteigening heeft vaak grote gevolgen. Wie getroffen wordt door zo'n besluit, wil de schade die dit veroorzaakt natuurlijk vergoed zien.
U staat dan sterker met een Onteigeningsdeskundige van Arvalis.

Wij weten welke factoren van belang zijn om een dergelijke bedreiging om te zetten naar een kans. Een kans op doorontwikkeling, verplaatsing naar een nieuwe locatie en een financiële impuls voor het bedrijf. Het is zaak alle schadefactoren goed in beeld te brengen en te kwantificeren in een deskundig opgesteld taxatierapport. Dat schaderapport stellen we op in nauwe samenspraak met u, als ondernemer. Ook de onderhandelingen voeren we samen, en bereiden we samen voor, bij voorkeur aan zijn keukentafel. In goed overleg bepalen we doelen en strategie, op weg naar een optimaal resultaat.

Bij een onteigening heeft u het recht een eigen deskundige in te schakelen die voor uw belangen opkomt, zodat u op gelijkwaardige wijze kunt onderhandelen met een deskundige vanuit de overheid of de projectontwikkelaar. De kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de koper waardoor ons advies voor u kosteloos is.

Neem contact op