Fosfaatrechten

De handel in fosfaatrechten verloopt centraal door een samenwerking van een 4 tal marktpartijen zijnde Agrivesta, Arvalis, Wltm en ZLTO. Zij zijn verenigd in: het Fosfaatloket  .

De handel verloopt middels een vastgesteld protocol. Op de site ziet u de dag notering en aangeboden rechten van de deelnemers. Hier kunt u op reageren.

Voor de huidige stand van zaken aangaande Wet en regelgeving verwijzen wij u graag door naar de volgende pagina van RVO. Klik hier om de huidige stand van zaken aangaande Wet en regelgeving te lezen.

Fosfaatloket   Wet en regelgeving fosfaatrechten