Ferko de Kubber

Ferko de Kubber Beëdigd Rentmeester NVR | Makelaar - Register Taxateur | Onteigeningsdeskundige | Pachtspecialist

Ferko is een eigentijdse professional. Eigengereid en kieskeurig. Hij beschikt over een hoogwaardig specialisme, vakmanschap en expertise, verkregen door jarenlange opleiding en inmiddels meer dan 25 jr. ervaring. Hij maakt hierbij gebruik van een afgebakend kennisdomein. Zijns inziens moet er sprake zijn van activiteiten die waarde toevoegen of voor een ander nut hebben. Hij opereert in de volgende disciplines: landelijk vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed en wonen. Binnen Arvalis is hij de pachtspecialist. Ferko is loyaal aan zijn beroep, hij handelt autonoom en beschikt over een ethische (gedrags)code. Ferko werkt uitsluitend, net zoals zijn collega rentmeesters, aan de kant van de particulier/ondernemer. Zijn werkgebied is Zeeland en het westelijke deel van West-Brabant.