Weer volop ruimte om te ondernemen

Het melkveebedrijf van Gidus en Jeannette Donkers zit op een prachtige locatie buiten Boekel. Resultaat van een vrijwillige bedrijfsverplaatsing, omdat ze op hun oude plek, net tegen de bebouwde kom, vanwege de hindercirkel eigenlijk geen kant meer op konden. Bovendien waren de stallen verouderd.

Meerwaarde verzilveren

“Voor de toekomst van ons bedrijf was verplaatsen de beste oplossing”, stelt Gidus. “De gemeente wilde wel meewerken, maar had er geen concrete plannen mee. Dus er zat voor hen geen druk op. Ook lagen onze taxaties redelijk uit elkaar. Toch moesten we er zoveel mogelijk uit halen, om goed te kunnen investeren. Het heeft uiteindelijk anderhalf jaar geduurd voordat we er uit waren.” Arvalis's Jos van den Heuvel heeft in de onderhandelingen een actieve rol gespeeld, altijd in ruggespraak met echtpaar Donkers. Een kwestie van aftasten, geduld bewaren, niet overvragen en op het juiste moment de beslissing nemen, want ook de crisis speelde nog mee. Hij spreekt van een minnelijk traject en op slot liggen van het bedrijf: “Belangrijk, want om de verruimde herinvesteringsreserve te benutten, hadden we een verklaring van de gemeente nodig. Uiteraard hebben we ook de koopsom goed uitgesplitst om de inkomstenbelasting te beperken.”

Echt voor de klant

De familie Donkers kreeg vijf jaar om te verhuizen, maar had al vrij snel de huidige locatie op het oog. Jos van den Heuvel tekende ook nu voor taxatie en bemiddeling. “Jos heeft een agrarische achtergrond en kent de regio en de markt.” Maar het belangrijkste vindt Jeannette dat er wederzijds vertrouwen is en dat hij als Arvalis-er de tijd neemt om de belangen te behartigen. “We hebben echt het gevoel dat hij ons belang voorop stelt en niet zijn eigen courtage.” Ze bouwden een mooi nieuw huis en zetten er een moderne stal bij voor 120 melkkoeien. Momenteel staan er 85 melkkoeien en 80 stuks jongvee. Volgens Gidus mogen ze doorgroeien tot 200. “Ook hebben we een grotere huiskavel. We hebben hier letterlijk en figuurlijk weer ruimte om te ondernemen.”

Pas was er weer een actuele taxatie nodig, bij het oprichten van de VOF. Ook daarvoor kwam Jos weer over de vloer. Logisch, vindt Gidus: “Als het goed is, is het goed.”

Terug